Üretim Süreçleri

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM AŞAMALARI

 

HASAT

Zeytinyağının kimyasal yapısının bozulmaması için zeytinin belli kalitede hasat edilmesi ve bu kalitenin yağ ayrılana kadar da korunması gerekir. Bu sebeple zeytinden zeytinyağı eldesi hasat ile başlar. İşletmemizde sıkılan erken hasat zeytinyağı üretiminde kullanılan zeytinler elle hasat edilmektedir. Böylece zeytinlerin yaralanma riski minimuma düşürülmekte ve elde edilen yağ en kaliteli yağ olmaktadır. Zeytin tanesi yaralanmamış ve belli kalitede olmak kaydı ile en kaliteli ve sağlıklı yağı henüz ağacından ayrılmadığı zamanlarda bünyesinde barındırır. Bu sebeple kaliteli yağ elde etmek için vakit kaybedilmeden yağa dönüştürülmelidir. İşletmemizde hasat edilen zeytinler 8 saat içerisinde yağa dönüştürülmektedir.

ZEYTİN HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Bunkere Dökme ve Taşıma: Hasat edilen ve işletmeye getirilen zeytin yağ ayırma işlemine girmeden önce bazı ön hazırlama işlemlerine tabi tutulur. İşlenecek zeytinler bunkere dökülür ve taşıma bantları ile yıkama-temizleme ünitesine taşınır.

Dal ve Yaprakların Ayıklanması: Bu aşamada hasat edilen zeytin içindeki dal/kabuk kırıntıları, yapraklar temizlenir.  Çünkü dal ve yaprak kırıntıları ayıklanmadan parçalama-öğütme yapılırsa yağın tadı acılaşır ve lezzeti azalır.

Ayrıca yapraklar yüksek miktarda klorofil de içerdiğinden yağ kalitesinde düşmeye neden olur.

Yıkama: İşlemede ikinci adım yıkama işlemidir. Dal ve yaprak parçacıkları ayıklanan zeytinler etine zarar verilmeyecek şekilde soğuk yıkamaya tabi tutulur.Yıkanan zeytinler elevatörü ile kırıcıya taşınırlar.

KIRMA

İlk işlem olan kırma-ezme aşamasında amaç zeytinin etli kısmında bulunan küçük ölçekteki yüzlerce hatta binlerce yağ hücrelerinin yırtılması ve bu sayede yağ damlalarının açığa çıkmasıdır. Zeytinler Kırıcıda, kırılarak hamur haline getirilir ve malaksör ünitesindeki  yoğurma gözlerine dağıtılır.

YOĞURMA (MALAKSASYON)

“Yoğurma” veya “malaksasyon işlemi küçük çaplı yağ damlacıklarının birbiriyle birleşerek daha büyük damlacıklara dönüşmesini ve sızmasını sağlar.  Yaklaşık 40 dakika süren bu zeytin hamurunu yoğurma işleminde hamur  25-28 ºC sıcaklıkta tutulur. Bu işleme “soğuk sıkım” denilmektedir.  İşletmemizde bu sıcaklık değerleri önemle takip edilmektedir. Uzun süreli ve yüksek sıcaklıkta yoğurma yağ verimini yani elde edilecek yağ miktarını arttırır. Isıtma, hamurun akışkanlığını da düşürür ve böylece ileri aşamada karasu-yağ ayrışmasını kolaylaştırarak yağ randımanını yükseltir.  Ancak yağ ömrünü azaltan oksidasyona neden olduğundan olumsuz yanı da vardır. Isıtma oksidasyonu hızlandırır ve hamurda enzimatik bozukluklara ve kalite kaybına yol açar. Yoğrulan hamur, hamur pompası ile dekantöre pompalanır.

DEKANTASYON – Yatay Santrifüj

Yoğurma işleminden sonra zeytin hamurundan, dekantör yardımı ile yağın ayrışması sağlanır. İşletmemizde bu amaçla çevre dostu iki fazlı HAUS marka dekantör kullanılır. İki fazlı dekantör ile fenol değerleri daha yüksek yağ üretilir.

Zeytin hamurundan ayrılan yağ toplama tankına alınır. Sulu Prina havuzlarda biriktirilerek prina işleme tesislerine gönderilir.

SEPERASYON – Dikey Santrifüj

Santrifüj dekantör ile elde edilen yağın içindeki karasu ve katı madde oranı çok azdır. Bununla beraber zeytinyağının standart kalite değerlerine ulaştıralabilmesi için seperatör (dikey santrifüj) vasıtası ile saflaştırılması gerekir. Konik diskler saflaştırıcı olarak görev yapar. Son filtreleme işlemiyle yağ içindeki küçük partiküller de uzaklaştırır. Zeytinyağı separatörde küçük partiküllerinden ayrışarak tüketime hazır hale gelmiştir

DEPOLAMA-ŞİŞELEME-ETİKETLEME

Tüketime hazır olan yağlar paslanmaz tanklar içerisinde, hijyenik koşullarda ve azot gazı altında depolanırlar. İsteğe bağlı olarak filtreden geçirilirek veya filtrelenmeden standartlara uygun olarak yarı otomatik makinalarda şişelenir ve etiketlenerek sevke hazır hale getirilirler.