Yöre Köyleri

Gemlik

Gemlik Bursa şehir merkezinin 32 km kuzeyinde, Marmara denizinin en sakin ve adını verdiği körfezi kıyısında kurulmuştur. 29,13 derece doğu meridyeni ile 40,12 derece kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. İlçe yüzölçümü 413 km²’dir. Kuzeyinde Yalova’nın Armutlu ve Çınarcık, doğusunda Orhangazi, güneydoğusunda Yenişehir, güneyinde Kestel, Gürsu ve Osmangazi ve batısında Mudanya’yla çevrilidir.

Gemlik Körfezini çevreleyen dağların körfeze dönük yamaçları ilçenin arazisini oluşturmaktadır. Dağlarla kıyı arasında sıkışmış bulunan çok sayıda ova bulunmaktadır. Bunların en büyükleri Engürücük ve Gemlik ovalarıdır. İlçe merkezi Gemlik ovasının batı ucunda kurulmuştur. İlçenin en yüksek noktası, Katırlı dağları üzerindeki Üçkaya Tepesidir. Gemlik, akarsu ve göller açısından zengin bir yer değildir. Karsak Çayı İlçenin en fazla su taşıyan akarsuyudur. Uzunluk yönünden ilçenin en büyük akarsuyu olan Kocadere Katırlı Dağlarından doğar ve Engürücük Ovasını suladıktan sonra körfeze dökülür.

Gemlik, Bursa civarında kurulan en eski kenttir. Tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanır. 1087 yılında burayı ele geçiren Selçuklu kumandanlarından Ebul Kasım’ın burada bir donanma yaptırması üzerine kentin “gemilerin yanaştığı ve üretildiği yer” anlamına gelen Gemilik adını almıştır. Zaman ilerledikçe bu isim Gemlik olur ve bu zamana kadar Gemlik olarak kullanılır.

Muratoba Köyü


Bursa’nın fethinden sonra üç kardeş Murat, Mirza, Kaymak(kız), obalarıyla kendilerıne yerleşim bölgesi aramaya çıkmışlar. Büyük kardeş Murat köyün hacı çeşme mevkisini çok beğenerek buraya yerleşmeye karar vermiş. Diğer kardeşleri mirza ve kaymak obalarını alarak başka yerleşim bölgeleri aramak için ayrılmışlar murat bey obasını buraya kurarak Muratoba koyu adını vermiş.

Kaymak ve Mirza Mudanya yakınlarına yerleşmiş onlarda kendi adlarıyla koy kurmuş. Halen kardeş köy olarak görüşülmektedir.

Köy, Osmanlı’nın da kurucusu olan Karakeçili yörüklerindendir. Bursa yöresinde 60 civarında Karakeçili köyü bulunmaktadır. Bunlar birbiriyle akraba köylerdir.En çok Karakeçili köyü Mustafakemalpaşa’dadır (15 köy).Bunu Keles izler (12 köy).Balıkesir Karakeçilileri ( Kepsut – 20 köy , Dursunbey 5 köy) de bizim yöremizdekilerin devamıdır ve aynı kültürel özellikleri taşır, gecmişine bağlı ve geleneklerini hala sürdüren bir köydür yemekleri kendi yerleşim yerlerine hastır ayrıca sosyal faaliyetlerinde geri kalmayan bu güzel köy gelenek ve göreneklerini düğünlerindede göstermektedir.